Byggningene

  • Hovedbyggningen - sørsiden, sett fra sjøen