Kontakt

Munkhomengarveri ligger på Kornsjø, nært grensen mellom Norge og Sverige, sør-øst i Norge.

Adresse

Kornsjøveien 1081, 1796 Kornsjø - Norway

Telefon / e-post

Bengt Moræus - Mobiltelefon +47 928 34 023

Kontakt oss gjerne per e-post ved hjelp av skjemaet under: